Pricer - lisäominaisuudet


Click & Collect

Asiakkaan verkkokauppa tilaukset kootaan ostoslistaksi. Keräilijä paikannetaan ja optimaalinen reitti tuotteille opastetaan automaattisesti ESL- hintalappujen infrapunasignaalia sekä lähettimien kolmiomittausta käyttäen. Keräilijä sekä tuotteet näkyvät mobiililaitteen kartalla, tämä helpottaa ja nopeuttaa keräilyä. Keräilijän mobiililaite on mahdollista paikantaa Bluetooth-lähettimien avulla jotka liitetään saumattomasti Pricer järjestelmään. SmartFLASH led vilkkuu ja auttaa paikantamaan tuotteet. 

Click & Collect sovellus auttaa asiakasta paikantamaan tuotteet myymälässä:


Click & Collect sovellus kaupan henkilökunnan apuna:Shopper Guidance

Shopper Guidance - sovellus on ratkaisu jossa asiakas on ensisijainen käyttäjä. Se tarjoaa kauppiaalle mahdollisuuden seurata ostoskäyttäytymistä myymälässä ja suunnittelemalla tuotteiden esillepanot etukäteen sekä sijoittelemalla tuotteet reitin varrelle.

Pricer sovellus antaa asiakkaille mahdollisuuden tehdä ostoslistoja kotona, tämä on erinomainen ominaisuus myös ammattiasiakkaille esim. rautakaupoissa ja tukkumyymälöissä.

Kun asiakas täydentää ostoslistaansa sovelluksen avulla, Shopper Guidance hyödyntää ESL-laitteiden sijaintia laskeakseen optimaalisen reitin tuotteelle. Paikannus toteutetaan Bluetooth tekniikalla, jonka avulla asiakkaan älypuhelin paikannetaan ja näytetään kartalla. Lyhyin reitti asiakkaan sijainnista seuraavalle tuotteelle näytetään kartalla ja se päivittyy kun asiakas liikkuu kaupassa.

Shopper Guidance sovellus auttaa asiakasta löytämään etsimänsä tuotteet helposti ja nopeasti:Kaupan tehtävät

Tuotteiden poisto, tyhjenevät varastot, uudet tuotteet jne. Päivitys tapahtuu lähes samalla kun tuotteita hyllytetään. Kaupan työntekijä käyttää sovellusta suoritettavaan työtehtäväänsä. Työntekijä saa listan tehtävistä ja häntä opastetaan kaupassa ESL-hintalapulta toiselle. Lähestyessä kyseessä olevaa ESL hintalappua, se alkaa vilkkua, työ joka on suoritettava ilmestyy näytölle, esim. päiväykset.


Kohdemainonta työkalut

Paikannuksen avulla kauppiaat voivat jakaa liikeensä virtuaalisiin alueisiin ja luoda erilaisia tapahtumia kun asiakkaat liikkuvat alueelta toiselle. Kauppias määrittää osastojen määrän ja muodon suoraan Pricerin digitaaliseen karttasovellukseen. Ihanne tapauksessa kun asiakas käyttää paikannusta myymälässä sovellus vertaa asiakkaan sijaintia liikkeen sisällä virtuaalisiin osastoihin. Asiakkaat voivat saada tietoa mille osastolle he ovat saapuneet ja kauppias voi tarjota kohdennettuja tarjouksia tai viestejä asiakkaalle.